Fysioterapi med henvisning og sygesikringstilskud

Hvis du har henvisning, får du helt eller delvist dækket dine udgifter til fysioterapi fra sygesikringen afhængig af hvilken henvisning du har.

Der findes overordnet 4 typer af henvisninger til fysioterapi, som kan bruges hos os:

1. Læge henvisning til almindelig fysioterapi

Det er den mest almindelige, hvis du ikke fejler noget alvorligt. Her får du ca 50 % dækning fra sygesikringen

2.1 Læge Henvisning til vederlagsfri fysioterapi (fysisk handicappet)

Her får du 100 % dækning fra sygesikringen til træning og behandling. Dette er målrettet specifikke diagnoser samt en vis grad af handicap, hvor du er afhængig af hjælpemidler eller anden hjælp i din dagligdag.

2.2 Læge Henvisning til vederlagsfri fysioterapi (progrresiv lidelse)

Her får du 100% dækning til træning på hold samt en 1. konsultation. Specifikke kronisk progressive diagnoser er berettiget til denne.

3. Læge Henvisning til fysioterapi i hjemmet

Det er lægen der er med til at afgøre om 1 af ovenstående henvisninger kan bevilges til hjemmebehandling eller træning, hvor fysioterapeuten tager hjem til dig i privat bolig, bo institution eller plejehjem.

4. Fysioterapi behandling og træning uden henvisning

Hos os kan du også komme til fysioterapi uden henvisning, således at du ikke behøver indhente en henvisning fra lægen.

Her betaler du selv fuldt honorar og du får derfor ikke tilskud fra sygesikringen. Flere forsikringer samt sundhedsordninger, bevilger dette og dækker hele honoraret. Du skal have bevillingen med eller tilsendt til os fra forsikringen, hvis ikke du selv skal betale.

Tillæg til Priser

Afregning sker efter hver gang, medmindre andet er aftalt, hvis f.eks man har forsikringer eller lign. der skal betale regningen

Udeblivelse eller afbud efter 9.00 betales udeblivelses gebyr.

Sygesikring Danmark
Er du medlem af Sygesikring Danmark får du yderligere tilskud til behandling. Dette svarer til ca. 50 % af din egen-andel. Vi indberetter tilskuddet til Sygesikring Danmark, og du vil senere få en godtgørelse tilbage på din bankkonto. Du skal blot huske at oplyse om dit medlemskab i receptionen, da vi ikke automatisk får besked om dette.

Sundhedskort/Medicinkort
Nogle klienter er bevilget medicinkort fra kommunen, så får du yderligere tilskud til behandling. Det kan være op til ca. 85 % af din egen-andel. Men dette kan være forskelligt? Du betaler selv det fulde beløb af din egen-andel på klinikken, derefter går du til borgerservice ved kommunen og får resterende beløb som svarer til din bevilling refunderet.

Sygesikringens priser justeres op hvert år i April og Oktober.

Kontant, Dankort og MobilePay

Medbring venligst dokumentation fra forsikringsselskab, kommunen eller andre instanser, hvis regningen ønskes fremsendt.
Tilskud fra “danmark” kan overføres online.

Firmaaftaler og grupperabat.

Kontakt os venligst vedrørende firmaaftaler og grupperabat.

Torvets Fysio Massage  tilbyder:

25% rabat ved firmaaftale på 8+ personer pr. uge.

15% rabat ved firmaaftale på 4+ personer pr. uge.