Har du smerter i nakken?

Spændinger i nakkemuskulaturen og deraf følgende stivhed og nedsat bevægelighed i nakke er hyppigt forekommende i befolkningen.

Når det smerter og er svært at bevæge hovedet, vil man have tendens til at spænde yderligere i dagligdagens funktioner. Det kan desuden give hovedpine og til tider migræne.

Medvirkende faktorer til udviklingen af nakkespænding- og stivhed kan bl.a. skyldes dårlig holdning, ensformige arbejdsstillinger, sovet i en akavet stilling, slidgigt eller psykiske årsager mm., der kan give spændinger i  skulder-nakke-regionen.

Nakke-problemer kan være årsag til, at smerterne trækker ud i armen.

Der findes mange navne for nakke-problematikker og -smerter herunder bl.a.:

 • Nakkegener
 • Hold i nakken / Facetsyndrom
 • Nakkemyoser / Nakke spændinger
 • Discusprolaps i nakken / Cervikal diskusprolaps
 • Mindre udposning på discusskive / Cervikal discusprotrusion
 • Slidgigt i nakken / Cervikal spondylose
 • Forsnævring af spinalkanalen i nakken /  Cervikal spinalstenose
 • Piskesmæld /  Whiplash

Fysioterapeuten undersøger dig og vurderer, hvad der er årsagen til smerterne i nakken. Herudfra igangsættes en behandling. Behandlingen vil altid tage udgangspunkt i netop dig og dine behov.

Har du smerter i din skulder eller arm?

Der kan være mange årsager til skuldersmerter. Skulderleddet er det mest mobile led i kroppen, som kan bevæges i mange retninger, og kræver derfor mange sener, ledbånd og muskler, der skal koordinere bevægelsen. For at lette friktionen mellem ledbånd, muskler og knogler, sidder der små slimsække i og omkring skulderen.

Alle disse dele i skulderen kan blive irriteret eller blive beskadiget og give smerter eller nedsat bevægelighed i og omkring skulderen.

Symptomerne kan opstå ved akutte skader under sport eller anden form for skade, i forbindelse med overanstrengelse ved gentagne bevægelser, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller efter operation.

Når der er smerter og skulderen ikke kan bevæges som normalt, vil man have tendens til at spænde yderligere i dagligdagens funktioner, og måske lave kompenserende bevægelser der kan forværre smerterne.
Spændinger i musklerne omkring skulderen kan give symptomer i armen, der kan gå helt til hånden, som kan minde om symptomerne fra irriterede nerver eller diskusprolaps i nakken. Smerter og andre symptomer i skulderen kan stamme fra nakken.

Der findes mange navne og diagnoser for skulderproblematikker og -smerter bl.a.:

 • Sene-betændelse (tendinopati)
 • Irriteret slimsæk /Inflammeret slimsæk/ Bursit
 • Frossen skulder / Irriteret skulderledkapsel med nedsat bevægelighed i skulderleddet
 • Overbelastningsskader som rotatorcuff problemer / Belastningsskader af muskler der er omkring skulderleddet
 • Skuldertendinose omfatter kroniske forandringer i sene
 • Skader efter sport eller fald
 • Seneoverrivning /Ruptur
 • Skulderen der går af led / Skulderluksation
 • Skulderimpingement
 • Englevinger / Scapula alatae / Nedsat muskelstyring af skulderbladet
 • Nerveafklemning

Ovenstående er kun nogle af de tilstande, der kan forekomme ved skuldersmerter.

Fysioterapeuten undersøger dig og vurderer, hvad der er årsagen til smerterne i skulderen. Herudfra igangsættes en behandling. Behandlingen vil altid tage udgangspunkt i netop dig og dine behov.